Sociální organizace

Domov Slunečnice Ostrava

Domov Slunečnice Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, která poskytuje pobytové a sociální služby seniorům a osobám se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Středisko pracovní rehabilitace

Středisko pracovní rehabilitace poskytuje služby osobám s mentálním postižením i kombinovanými s jiným postižením (tělesným, smyslovým). Prostřednictvím svých služeb umožňuje klientům žít maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace. Služby klientům poskytuje středisko dle jejich individuálních potřeb.