Odbor sociální ÚMOb Poruba

Odbor sociální se člení na oddělení, která se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních problémů.

Odbor sociální ÚMOb Poruba

Odbor sociální se člení na oddělení, která se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních problémů.