Kluby seniorů

Městský obvod Poruba je zřizovatelem čtyř klubů seniorů, které pro své členy i širokou veřejnost organizují společenská setkání, přednášky tematicky zaměřené na problémy občanů seniorského věku, turistické akce, zájezdy apod.

Senioři se setkávají v klubech na ulicích Bulharská, U Oblouku, I. Sekaniny a Průběžná. Kluby mají své stálé členy; přednášky i některé z akcí jsou určeny také veřejnosti. Všechny čtyři kluby jsou dobře dostupné městskou hromadnou dopravou.

Klub seniorů Bulharská

Adresa: Bulharská 1561, 708 00 Ostrava-Poruba
Kontaktní telefon: 599 481 504

Členové tohoto klubu se scházejí v odpoledních hodinách, patří k těm fyzicky aktivnějším, kteří často absolvují vycházky i do okolí města Ostravy.

Klub seniorů U Oblouku

Adresa: U Oblouku 501/5, 708 00 Ostrava-Poruba
Kontaktní telefon: 599 481 504, 596 932 573

Prostory klubu se nachází v bytovém domě prvního stavebního obvodu Poruby. Senioři tohoto klubu jsou vášnivými „karbaníky“, mezi sebou mají také členky, které jsou velmi obratné na ruční práce. Scházejí se ve všedních dnech v odpoledních hodinách.

Klub seniorů I. Sekaniny

Adresa: I. Sekaniny 1812/16, 708 00 Ostrava-Poruba
Kontaktní telefon: 599 481 504

Tento klub je umístěn v prostorách Domu s pečovatelskou službou Astra. Mezi pravidelné návštěvníky klubu nepatří jen obyvatelé tohoto domu, ale také senioři z blízkého okolí. Zejména seniorky se velmi rády věnují pečení a organizování společenských setkání pro své vrstevníky.

Klub seniorů Průběžná

Adresa: Průběžná 6208/88, 708 00  Ostrava-Poruba
Kontaktní telefon: 599 481 504

Jeho členové se scházejí  v prostorách Domu s pečovatelskou službou Průběžná, kde je k dispozici společenská místnost. Členové klubu mají kromě jiného rádi rukodělnou činnost. Aktivně se zapojují do společenských aktivit.