25.4.2007 – Odpověd starosty Miroslava Nováka na dopis Ivany Davidové

Odpovědi starosty na dotazy k rekonstrukci prvního porubského obvodu.

Dopis Ivany Davidové

 

Proč porubská radnice nepostupovala u projektu Rekonstrukce I. stavebního obvodu stejným způsobem jako pražská městská část Radotín při plánované stavbě centrálního náměstí?
„Ve Vámi zaslaném novinovém článku se rozhodují obyvatelé Radotína, jak bude vypadat jejich zcela NOVÉ náměstí a mají možnost porovnat nabídnuté projekty. V případě nejstaršího obvodu Poruby jde ovšem o REKONSTRUKCI starých komunikací - tedy se řeší úprava stávajícího stavu. Myslel jsem, že mě v záležitosti I. stavebního obvodu již nic nepřekvapí. Zdá se však, paní Davidová, že pokud jste schopna srovnávat výstavbu na zelené louce s rekonstrukcí stávajících komunikací, mohu brzy očekávat další podnětné návrhy…“
 

Proč radnice v případě projektu neoslovila občany s dostatečným předstihem?
„Cílem rekonstrukce je především zkvalitnění bydlení a zvýšení komfortu i bezpečnosti obyvatel. Celý projekt byl vypracován na základě požadavků občanů, kteří v lokalitách bydlí. S projektem byly v rámci stavebního řízení seznámeny samosprávy dotčených bytových družstev – tedy lidé, kterých se rekonstrukce dotýká nejvíce.“

Co uděláte pro to, aby se postoj radnice vůči občanům změnil?
„Zástupci porubské radnice se spolu s odborníky sešli s občany na pěti setkáních v Domě kultury Poklad, aby jim celý projekt přiblížili. Odpovědi na nejčastější otázky k rekonstrukci I. porubského obvodu byly uveřejněny v časopise městského obvodu Poruba PRIO, i na webových stránkách obvodu (www.moporuba.cz). Popisu projektu byla věnována také speciální příloha časopisu PRIO, která detailně představila rekonstrukci jednotlivých ulic.“