3.8.2007 – Porubské školy procházejí o prázdninách rekonstrukcí

Stejně jako každým rokem dochází v červenci a srpnu v porubském obvodu k opravě budov škol a školek. Na základních školách Porubská 831 a Porubská 832 a v mateřské škole Žilinská právě probíhá komplexní rekonstrukce elektroinstalací hlavních traktů budov. Rekonstrukcí procházejí také nákladní výtahy ve školní družině ZŠ Bulharská a K. Pokorného. Opravy jsou hrazeny z rozpočtu městského obvodu Poruba a vyžádají si částku ve výši téměř 16 milionů korun (bez DPH).

Na území Poruby se nachází 26 samostatných objektů základních a mateřských škol, postavených v letech 1956 až 1977 různými technologiemi. „Oprava budov škol a školek je v Porubě prováděna každoročně v červenci a srpnu, aby v září mohli školáci zasednout do nového. Budovy jsou opravovány postupně podle technického stavu, četnost oprav se odvíjí od finančních prostředků,“ upřesnil porubský místostarosta Petr Jedlička.
V minulých letech byla v Porubě provedena řada rekonstrukcí a zateplení střech základních škol a školek (např. J. Šoupala, Ľ. Štúra, I. Sekaniny, Slavíkova), komplexní rekonstrukce elektroinstalací základních škol (A. Hrdličky, Bulharská, Ukrajinská, Pokorného 1382, J. Šoupala), rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyních základních a mateřských škol, výměna oken a řada opravy ve školáchdalších oprav budov škol i školek.
„Náklady na údržbu školských zařízení tvoří nezanedbatelnou položku rozpočtu městského obvodu Poruba,“ potvrdil porubský místostarosta Petr Mihálik. Například oprava ploché střechy jednoho školního pavilonu se zateplením stojí zhruba dva až tři miliony korun, vzduchotechnika pro školní kuchyni si vyžádá přibližně jeden až dva miliony korun a komplexní rekonstrukce elektroinstalace školy s výměnou svítidel přijde asi na šest až osm milionů korun.
V letošním roce byly vypracovány energetické audity k jednotlivým objektům porubských škol a zadána zpracování projektových dokumentací, nutných k realizaci energetických úspor. Městský obvod Poruba chce na podzim požádat o dotaci z prostředků fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v rámci Oblasti podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Cílem programu je snížení spotřeby energie na vytápění objektů.

 

opravy ve školách            opravy ve školách