17.12.2007 – Školáci soutěžili ve znalostech o Porubě

Základní škola Ľ. Štúra uspořádala pro žáky porubských základních škol historicko-geografickou soutěž s názvem Poznej Porubu. Zlatou a stříbrnou příčku obsadilo družstvo žáků Základní školy J. Valčíka, bronz vybojovalo družstvo ze ZŠ I. Sekaniny.

Poznej PorubuŽáci druhého stupně základních škol se mimo jiné utkali v luštění historického kvizu, vybarvování znaku Poruby i určení míst na fotografiích, které pak museli zaznačit do mapy Poruby. „Pro nás bylo asi nejtěžší vyluštění historické křížovky. Poznávání míst na fotkách se nám zdálo celkem lehké,“ shodlo se vítězné družstvo ze ZŠ J. Valčíka.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v obřadní síni porubské radnice. „Věřím, že do budoucna se ze soutěže stane tradice, ve které žáci každým rokem budou moci prověřit své znalosti,“ řekl při předávání cen starosta Miroslav Novák.