18.12.2007 – Poruba chce požádat o dotaci na zeleň

Porubské zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Operačního programu „Životní prostředí - prioritní osa 6 – Zlepšování stavu krajiny a přírody“.

Dotace se týká projektu s názvem Sadovnické úpravy a vztahuje se k akci Rekonstrukce zpevněných ploch I. stavebního obvodu v Ostravě-Porubě.
„Předmětem projektu je rekonstrukce meziuliční zeleně,“ upřesnil porubský starostaMiroslav Novák. Celkové předpokládané náklady na projekt dosahují částky necelýchdevíti milionů korun. Maximální výše podpory činí devadesát procent z celkových veřejných výdajů, zbytek by městský obvod Poruba dofinancoval ze svého rozpočtu.