18.12.2007 – Výherní hrací přístroje

Porubské zastupitelstvo na svém 8. zasedání 18. 12. 2007 rozhodlo doporučit Zastupitelstvu města Ostravy vydání obecně závazné vyhlášky, která v Porubě stanoví veřejně přístupná místa, na nichž je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje.

V městském obvodu Poruba jsou výherní hrací přístroje (VHP) provozovány v hernách,kasinu a pohostinských zařízeních, VHPkteré splňují podmínky zvláštního provozníhorežimu. Obvod chce vytěsnit herny a hrací automaty především z Hlavní třídy a přilehlých oblastí (Alšovo a Nezvalovo náměstí.) Výherní hrací automaty se vPorubě nenalézají v obecních prostorách, ale většinou v domech bytových družstev,která vznikla z řad nájemníků. Dosud mohlo vedení obvodu pouze apelovat na majitele nemovitostí, aby provozovatelům heren své nebytové prostory nepronajímali.
Počátkem tohoto roku vznikla v Ostravě pracovní skupina zástupců čtyř městskýchobvodů (Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských Hor a Hulvák, Vítkovic a Poruby) zabývající se omezením výherních hracích přístrojů na území města. „Vyhláškouchceme zatraktivnit zejména oblast Hlavní třídy,“ sdělil porubský místostarostaLumír Palyza. „Snížil by se tak nárůst sociálně patologických jevů, které s sebouprovozování výherních hracích přístrojů přináší, i když by Poruba tímto krokempřišla téměř o sedm milionů korun ročně,“ dodal Palyza. Vyhláška by se v Porubě dotkla celkem 162 povolených VHP.
Pokud vyhlášku schválí zastupitelstvo města, mohla by část, vztahující se k Porubě, vstoupit v platnost v prvním čtvrtletí příštího roku.