2.7.2010 – Třídit odpad bude v Porubě snazší

Městský obvod Poruba zahájil druhou etapu budování kontejnerových stání na separovaný odpad. Napříč obvodem vznikne do konce letošního roku 38 nových stanovišť k třídění odpadu, kde lidé budou mít možnost využít kontejnery na plasty, sklo a papír. Budování takzvaných separačních hnízd umožnila porubské radnici společnost OZO Ostrava, která poskytla městskému obvodu dar ve výši 1 350 000 korun.

„Díky této investici se v Porubě zlepší podmínky k třídění odpadu a tím i k ochraně životního prostředí. Věřím, že snadnější dostupnost kontejnerů na separovaný odpad bude obyvatele Poruby motivovat k ohleduplnému chování k přírodě a k udržování čistoty před činžovními domy,“ uvedl starosta městského obvodu Poruba Lumír Palyza (ČSSD). Jak podotkl, radnice ve spolupráci s magistrátem města Ostravy a společností OZO Ostrava vytipovala vhodné lokality pro vybudování kontejnerových stání na separovaný odpad s ohledem na potřeby občanů, stávající stav zeleně i organizaci parkování.
Druhá etapa budování kontejnerových stanovišť navazuje na loňské stavební úpravy, při kterých vzniklo v porubských ulicích 78 nových separačních míst. Městský obvod Poruba za ně zaplatil přibližně 3 300 000 korun.