26.10.2009 – Pracovníci veřejné služby pomáhají ve školkách

Novou pracovní náplň mají od dnešního dne lidé, kteří pro Porubu vykonávají veřejnou službu. Městský obvod se rozhodl využít jejich pomoci při podzimním úklidu zahrad v mateřských školkách. Poruba zavedla veřejnou službu na začátku letošního září. Pracovní čety doposud udržovali pořádek v ulicích obvodu.

26.10.2009 – Pracovníci veřejné služby pomáhají ve školkách

„Nyní vznikla potřeba odstranit spadané listí ze zahrad mateřských škol, proto jsme vytvořili operativní plán na úklid těchto prostor pracovníky veřejné služby. Pracovní čety budou postupovat podle připraveného harmonogramu a postupně uklidí všech devatenáct zahrad porubských mateřských škol,“ uvedl porubský starosta Lumír Palyza. Jak podotkl, obvodu se podařilo zajistit ve spolupráci se soukromou firmou kontejnery, do nichž budou pracovní čety shrabané listí ukládat. Podzimní úklid venkovních ploch mateřských škol potrvá maximálně měsíc. „Jelikož je údržba škol a školek celoroční záležitostí, zvažujeme, že vyčleníme několik pracovníků veřejné služby, kteří budou mít péči o tyto prostory na starosti trvale,“ dodal Palyza.

Podle něj se institut veřejné služby obvodu zatím osvědčil. „Udržovat pořádek v ulicích sedmdesátitisícového obvodu je nesmírně náročný úkol. Pracovní čety operativně přesouváme do míst, která úklid aktuálně potřebují a podle reakcí obyvatel našeho obvodu jsou výsledky této práce skutečně vidět,“ zhodnotil Palyza.

Institut veřejné služby funguje v Porubě od začátku letošního září. Týdně obvod poskytuje možnost odpracovat 30 hodin deseti lidem, měsíčně se tedy v Porubě do veřejné služby zapojuje přibližně 40 dlouhodobě nezaměstnaných. V budoucnu by se jejich počet mohl razantně zvýšit. „Nejen požadavek na úklid zahrad ze strany mateřských škol ukázal, že veřejná služba má v Porubě svůj význam. S využitím pracovních čet počítáme i v zimním období a zároveň zvažujeme možnost navýšit stávající kapacitu, a to až o třicet pracovníků týdně,“ dodal Palyza. Měsíčně by se v rámci činnosti veřejné služby mohlo vystřídat v městském obvodu až 160 pracovníků. „Pokud se nám ve spolupráci s úřadem práce podaří zajistit alespoň dva kontrolní pracovníky, kteří by na činnost pracovních čet dohlíželi, pak by k rozšíření počtu pracovníků veřejné služby mohlo dojít ještě v letošním roce,“ uzavřel Palyza.

 

Porubská radnice v souvislosti s plánovaným rozšířením kapacity pracovníků veřejné služby informuje, že žádosti o výkon veřejné služby mohou podávat také zájemci z jiných městských obvodů.