24.2.2009 – Porubští chtějí pátrat po tajné chodbě s ostatky německých vojáků

Po podzemní chodbě, která by mohla skrývat ostatky německých vojáků, chtějí s pomocí porubské radnice pátrat nadšenci historie. Někteří pamětníci tvrdí, že chodba spojovala místní zámek s kostelem sv. Mikuláše a sehrála zásadní roli v závěru druhé světové války. Jiní považují řeči o tajné únikové chodbě mezi těmito objekty za smyšlené.

24.2.2009 – Porubští chtějí pátrat po tajné chodbě s ostatky německých  vojáků

Dobové foto porubského zámku a kostela sv. Mikuláše z 20. let minulého století.

 

„Osobně jsem hovořil s několika lidmi, kteří existenci chodby potvrzují. Podle některých výpovědí se do chodby ukryli 28. dubna 1945 němečtí vojáci. Rudá armáda údajně výbuchem oba vchody chodby zatarasila. My bychom rádi zjistili, jak chodba nyní vypadá, a jestli se v ní skutečně nachází munice a ostatky německých vojáků,“ uvedl předseda letopisecké komise porubské radnice Jiří Lexa. Existence chodby opředené tajemnými pověstmi nikdy nebyla písemně potvrzena, jsou o ní pouze ústní svědectví. Její případný význam v závěru druhé světové války zůstává sporný. „Řeči o zasypaných německých vojácích jsou z větší části vymyšlené. Podzemní chodba sice kdysi existovala, ale protože v ní v minulosti došlo k sesuvům, nebyla za mého života používaná,“ zavzpomínala pro kroniku městského obvodu Poruba dcera zámecké služebné Věra Sleczkowská, která na zámku prožila dětství.

Podle odhadů amatérských historiků vede chodba v hloubce přibližně tři metry pod současným povrchem a je pravděpodobně zděná. Pouhými spekulacemi však zůstává její délka, stáří i původní účel. Majitel zámku Statis Prusalis se v minulosti pokusil zpřístupnit část chodby, ale výron vody mu tento záměr překazil. Oba vchody podzemní chodby jsou proto zasypané a zazděné.

Porubští nadšenci nyní hledají způsoby, jak přimět porubské podzemí, aby vydalo své tajemství. „Jsem nadšený, že Porubané mají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, a zajímají se o jeho historii. Odtajněním podzemní chodby by Poruba získala vzácnou památku, jakých v našem obvodu mnoho nemáme. Je otázkou, jak by mohl vypadat předběžný průzkum a následné architektonické práce,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza s tím, že obvod záměr amatérských historiků podporuje. Podle ředitele Ostravských výstav Karla Burdy by bylo nejvhodnější zajistit provedení zkušebních vrtů. „Existují ale i další moderní vědecké metody, například magnetická rezonance, s jejíž pomocí lze přesně a detailně zmapovat podzemí,“ podotknul Burda.

Objekty, které má údajná chodba spojovat, patří k nejstarším dochovaným památkám Poruby. Historie kostela svatého Mikuláše sahá do patnáctého století, ze století šestnáctého pak pochází porubský zámek, který byl vystavěn v renesančním slohu okolo roku 1573. Členové letopisecké komise vyzývají všechny pamětníky, kteří by o podzemní chodbě mohli podat svědectví, ať se obrátí na porubskou radnici.