11.3.2009 – Porubské školky chystají zápisy

Devatenáct porubských mateřinek pořádá příští úterý a středu zápisy. K nim by mělo přijít zhruba šest set dětí. Podle předběžných odhadů získá místo ve školce více než devadesát procent z nich.

11.3.2009 – Porubské školky chystají zápisy

Z téměř dvou tisíc dětí, které navštěvují porubské mateřské školky, je 630 předškoláků. Sedmdesát z nich ale do prvních tříd v září nenastoupí, protože jim rodiče vyřídili odklad školní docházky. To znamená, že mateřinky budou při letošních zápisech nabízet 560 volných míst. „Nemůžeme zaručit, že místo získají všichni zájemci, ale předpokládáme, že budeme schopni uspokojit více než devadesát procent z nich. Rozhodně není důvod k žádné panice. Chtěli bychom poprosit rodiče, aby nám zápisy nekomplikovali tím, že v obavě o volné místo zapíší své dítě do více školek najednou,“ uvedl místostarosta Poruby Jan Dekický. Podle něj dostanou přednost děti v předškolním věku, které mají ze zákona nárok navštěvovat mateřskou školu jako přípravu na tu základní. Výhodu získávají u zápisu i děti, jejichž sourozenec už mateřskou školu navštěvuje, a dále děti starší tří let s trvalým pobytem v Porubě, jejichž rodiče pracují nebo se do práce chystají.

O průběhu zápisů si rozhoduje každá mateřská škola sama. Některé mateřinky zápis spojují se dnem otevřených dveří, jiné mají pro nově příchozí připravený program. „U nás stačí, když se ve dnech zápisu dostaví pouze rodiče a my s nimi vyřídíme formality. Vyplňování papírů je časově náročné a děti by se nudily. Za čtrnáct dnů pozveme všechny nově zapsané děti a jejich rodiče, ať si prohlédnou budovu naší školky. Máme pro ně připravené překvapení v podobě vystoupení našeho pěveckého sboru a malého dárku. Děti se mohou seznámit s učitelkami a adaptovat se na nové prostředí,“ řekla ředitelka mateřské školy na ulici V Zahradách Zdeňka Šimelová.

Městský obvod Poruba provozuje celkem devatenáct mateřských škol, které navštěvuje přibližně 1 930 dětí. Celková kapacita je 1 935 míst. Na území obvodu působí další tři školky, které se zaměřují na výchovu a vzdělávání hendikepovaných dětí a dětí s vadami řeči.