19.3.2009 – Autistické děti mají svou učebnu

Multifunkční učebnu vybavenou nejmodernějšími technologiemi otevřela dnes odpoledne Základní škola Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Učebna s počítači a speciální tabulí, která vznikla díky penězům z evropských fondů, bude sloužit autistickým dětem.

19.3.2009 – Autistické děti mají svou učebnu

Speciální multifunkční učebnu vybudovala škola z původní žákovské knihovny. Její vybavení stálo zhruba 600 tisíc korun, které škola použila z tří a půl milionového grantu Evropského sociálního fondu. Ten se škole podařilo získat na projekt „Otevřeme autistům cestu k lidem a poznání“, který má pomoci dětem s poruchou autistického spektra zařadit se do běžné výuky na základní škole. „Malí autisté potřebují stabilní zázemí a pocit jistoty. Proto je důležité, aby měl každý žák s touto diagnózou své vlastní pracoviště s počítačem. Vzdělávání autistických dětí probíhá nejprve ve speciálních třídách v malých skupinkách, poté je začleňujeme do běžných tříd,“ uvedl ředitel Základní školy Ukrajinská Petr Neshoda. Dodal, že základní školu, která je jednou ze tří v celé České republice mající speciální třídy pro autistické děti, v současné době navštěvuje 14 takto postižených děti.

Nová učebna bude sloužit v dopoledních hodinách k výuce žáků speciální třídy pro autistické děti, odpoledne pak jako studovna a knihovna pro všechny žáky školy. Ti se v dohledné době dočkají také nového multifunkčního hřiště. „Naší radnici se loni podařilo získat z prostředků Norských fondů třiadvacet milionů korun na vybudování dvou nových hřišť. Jedno z nich bude situováno právě u základní školy na Ukrajinské ulici. Jeho stavba začala před několika málo dny,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza (ČSSD). Základní škola Ukrajinská je jednou z dvanácti základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba.