17.6.2009 – Poruba chce získat peníze na parkovací dům

Městský obvod Poruba bude usilovat o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 (prioritní osa 1 – regionální infrastruktura a dostupnost) na výstavbu parkovacího domu na Opavské ulici. Zastupitelstvo městského obvodu dnes tento krok posvětilo.

Šestipodlažní dům s plně automatizovaným systémem ukládání automobilů by nabídl motoristům 126 parkovacích míst. V současné době chybí v Porubě zhruba 15 000 parkovacích míst. Vedení obvodu se snaží nalézt plochy pro parkování - tam, kde je to možné, průběžně dochází k budování dalších parkovacích míst tradičním způsobem. Další cestou je výstavba podzemních parkovišť, jejichž realizace je však finančně nesmírně náročná.

„V centrální Porubě je každé parkovací místo pro motoristu i ochranu životního prostředí velkým plusem. Parkovací domy nabízejí řadu výhod, především minimální dopad na životní prostředí,“ vysvětlil porubský starosta Lumír Palyza.

Zamýšlená částka na výstavbu parkovacího domu na Opavské ulici představuje zhruba 111 milionů korun. Poruba žádá o maximální výši dotace, která může dosáhnout 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Předpokládá se, že projekt bude nutné předfinancovat a spolufinancovat z rozpočtu statutárního města Ostravy.