13.7.2009 – Zelené úřadování

Jak na úřadech ušetřit a vyhnout se velké spotřebě papíru a energie? Polovina všech zaměstnanců porubského úřadu absolvovalo školení s názvem Zelené úřadování, zaměřené právě na ekologický provoz a chování úřadu, přispívající k ochraně životního prostředí. Vysoký podíl porubských zaměstnanců zapojených do zeleného úřadování je v ČR ojedinělý.

Školení s praktickými radami o ekologicky šetrnějším provozu od kancelářského papírování před počítačovou techniku až po úklid a odpady zorganizoval Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Onyx ve spolupráci s porubským úřadem. „Školení zaměstnanců zajistil po odborné stránce Ekologický institut Veronica, který má s tímto tématem dlouhodobé zkušenosti a je také členem Sítě ekologických poraden,“ vysvětlil Roman Barták z ČSOP Onyx.

K základním pravidlům zeleného úřadování, které praktikuje porubská radnice, patří mimo jiné zásada oboustranného tisku a kopírování, co nejefektivnější zužitkování plochy papíru, využití kontrolní funkce softwaru a důsledné šetření energií. Porubští úředníci v souladu s ekonomickými trendy používají v co největší míře elektronickou komunikaci a využívají ve velké míře CD nosičů. Úspora je patrná například u elektronických materiálů pro jednání rady obvodu. „Tímto postupem ušetříme tuny papíru ročně,“ potvrdil porubský místostarosta Petr Mihálik.

Další možností „zelených“ úspor na úřadu je například opakovatelná renovace tonerů do tiskáren. Porubská radnice doplňuje až 95 procent tonerů, čímž ušetří přes padesát procent nákladů. Zastaralá technika je ekologicky likvidována odbornou firmou.

„U veřejných zakázek upřednostňujeme takové dodavatele materiálu a služeb, kteří vlastní ekologický certifikát ISO 14000,“ dodal Mihálik s tím, že takto úřad přispívá k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rozvoji, výrobě a poskytování služeb s důrazem na ochranu životního prostředí.

 

Trend ekologického chování úřadů se v zahraniční označuje pojmem „green public procurement“ a jako environmentálně šetrný provoz úřadů a státních institucí se promítá i do strategií a legislativy v ČR.