9.7.2009 – Na projektu rekonstrukce se podílejí i obyvatelé náměstí

Ojedinělý projekt rekonstrukce náměstí Boženy Němcové v Ostravě–Porubě připravuje porubská radnice. Je unikátní v tom, že se na něm podílejí sami obyvatelé této lokality. Lidé mají možnost vyjádřit své představy a sladit je s návrhy projektantů.

9.7.2009 – Na projektu rekonstrukce se podílejí i obyvatelé náměstí

Předsedové bytových družstev se včera v podvečer setkali přímo na náměstí Boženy Němcové se zástupci porubské radnice, ostravského magistrátu, Národního památkového ústavu a projekční kanceláře. Společně diskutovali o detailech plánovaných stavebních úprav. Ty musejí vyhovovat požadavkům dopravní policie, záchranářů, správců inženýrských sítí, odboru ochrany životního prostředí magistrátu a dalším institucím. „Náměstí Boženy Němcové patří do chráněné památkové zóny, jejíž ráz musí být zachován, projekt proto schvalují také pracovníci památkové péče ostravského magistrátu,“ doplnil místostarosta Poruby Petr Mihálik.

Vedení porubské radnice se nad projektem rekonstrukce náměstí setkalo s obyvateli této lokality již třikrát. „Hledáme cesty, jak vyhovět přání občanů na zvýšení počtu parkovacích míst, aniž by došlo k výrazným zásahům do památkové zóny a zeleně. Na společných setkáních lidé jasně vidí, že příprava projektu není věcí krátkodobou a že nelze vyhovět všem požadavkům, které jednotlivé strany mají. Výsledné řešení je proto kompromisem, který nemusí vyhovovat všem,“ vysvětlil Mihálik.

Dodal, že radnice přístup občanů, kteří projevili zájem zúčastnit se procesu tvorby projektu, jednoznačně vítá. „Jde o jejich bydlení a o prostředí, v němž žijí. Měli by mít proto možnost dotvořit si vzhled náměstí ke svému obrazu,“ uzavřel Mihálik s tím, že porubská radnice hodlá v takové formě společného plánování oprav pokračovat i v dalších lokalitách.

Projekt rekonstrukce náměstí Boženy Němcové by měl být hotov do několika měsíců. Pokud se podaří porubské radnici zajistit finanční prostředky, mohly by stavební práce začít v příštím roce.