12.10.2009 – Poruba je ve finále soutěže Obec přátelská rodině

Městský obvod Poruba se probojoval do finále celostátní soutěže s názvem Obec přátelská rodině. Do klání v pěti kategoriích se přihlásily podle informací ministerstva práce a sociálních věcí necelé dvě stovky měst a obcí z celé republiky. Poruba se nyní v kategorii obce nad 50 tisíc obyvatel, utká s Havířovem, Hradcem Králové a Mostem. Vyhlášení výsledků se uskuteční letos v listopadu.

Porubský úřad se do soutěže, hodnotící rodinné aktivity, přihlásil v červenci tohoto roku. „Vznikl pracovní tým, který vypracoval zhruba 80stránkový projekt, mapující Porubu jako místo kvalitního bydlení. Obvod v současné době zaznamenává generační skok - s více než čtvrtinou obyvatel nad šedesát let je považován za obvod seniorů, zároveň se však do Poruby stěhují mladí lidé a už několik let zde roste počet narozených dětí. Sladit zájmy těchto věkových skupin není jednoduché,“ vysvětlil porubský místostarosta Jan Dekický.

Podrobný projekt porubského úřadu mapuje řadu aktivit zaměřených na rodinu, děti i seniory, ale i opatření v oblasti bydlení, bezpečnosti provozu a života v obci, prevenci patologických jevů, zdravotnictví a mnoho dalších oblastí. „Vypracování projektu vyžadovalo spoustu práce. Obsáhlá zpráva je však pro nás díky své komplexnosti zpětně zdrojem inspirace,“ sdělila Jana Glogarová, vedoucí Oboru péče o občany porubského úřadu.

Porubský úřad navštívila hodnotící komise složená z pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí, která posuzuje, jak je projekt předložený ve druhém kole realizován v praxi. Komise navštívila některé porubské mateřské a základní školy, mateřské centrum, nové hřiště, centrum volného času a knihovnu. „Je velkým úspěchem, že jsme se probojovali až do finále. Na konečný verdikt musíme počkat do listopadu,“ uzavřel porubský místostarosta Jan Dekický. Obce umístěné na prvním, druhém a třetím místě získají nárok na předložení dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2010.

 

Obec přátelská rodině je celostátní a každoročně pořádaná soutěž, jejímž cílem je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na úrovni obcí. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR. Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě v jedné z pěti velikostních kategorií, v rámci kterých se soutěží, získají finanční odměnu v podobě nároku na neinvestiční dotaci, která bude využita při realizaci prorodinných aktivit pořádaných obcí.

O vítězných obcích bude natočen a zveřejněn dokumentární film.

Zdroj: http://www.obecpratelskarodine.cz/