10.12.2009 – Studie řeší nedostatek parkovacích míst

Téměř jednu a půl miliardy korun a plochu o velikosti 33 fotbalových hřišť by potřebovala Poruba, aby uspokojila poptávku všech řidičů po parkovacích stáních. Tvrdí to odborná studie, kterou si obvod nechal vypracovat u Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Studie má pomoci vyřešit problémy s nedostatkem parkovacích stání. Navrhuje několik způsobů, jak navýšit kapacitu míst pro automobily a ulevit přetíženým lokalitám.

„Součástí studie je průzkum, který probíhal v několika vytipovaných porubských lokalitách. Ten ukázal, že největší poptávka po parkovacích místech je v pracovních dnech mezi osmou a desátou hodinou večerní,“ uvedl starosta Lumír Palyza. Podle studie v Porubě aktuálně chybí tři tisíce parkovacích stání. „Na jejich výstavbu bychom potřebovali 1,4 miliardy korun, což je obrovská suma,“ dodal starosta. Výhled na další léta přitom není příznivý. Studie hovoří o tom, že v roce 2030 bude v obvodu chybět až osm tisíc míst pro automobily.

„Jedním z řešení, která studie navrhuje, je spolupráce se soukromým sektorem označovaná jako PPP, tedy Public Private Partnership. Cílem je vtáhnout soukromý kapitál do řešení veřejných problémů. Nezbytnou podmínkou je zavedení uceleného systému parkování v našem městském obvodu, takzvaného místního organizátora. Ideálním řešením by bylo, kdybychom vytvořili samostatnou společnost, která by obhospodařovala parkování v celé Porubě,“ podotkl Palyza.

Pokud by se obvod v budoucnu vydal touto cestou, musel by vytipovat a zveřejnit seznam vhodných lokalit k výstavbě parkovacích domů a následně vybrat partnera ze soukromého sektoru. „Investor by výstavbu parkovacích stání zafinancoval a my bychom mu jeho investici začali splácet až po dokončení stavby, přičemž významnou část splátek bychom měli pokrýt z příjmů za parkování,“ vysvětlil Palyza.

Jak starosta upozornil, vedení obvodu pracuje na řešení statické dopravy už několik let. „V posledních deseti letech se nám podařilo vybudovat dva tisíce nových parkovacích stání, ale stále je to málo. Nyní se musíme soustředit na akutní nedostatek míst v některých lokalitách, v nichž bychom mohli podle studie získat terénními úpravami sto nových stání. Zvažujeme také zavedení takzvaných rezidentních parkovacích karet pro obyvatele, kteří mají v daných lokalitách trvalé bydliště. Jedním z míst, kde bychom tento systém chtěli vyzkoušet, je oblast náměstí Boženy Němcové,“ řekl starosta s tím, že o systému parkování je nutné diskutovat s představiteli města i velkých městských obvodů, aby nevznikly rozdílné a především nekoncepční systémy parkování v jednotlivých částech Ostravy. „Věřím, že najdeme společnou vůli situaci řešit, protože nedostatek parkovacích míst není pouze problémem porubským, ale celoostravským,“ uzavřel Palyza.