Dům duševního zdraví

Dům duševního zdraví je nestátní zdravotnické zařízení specializující se na prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch. Zařízení je určeno klientům s psychickými potížemi, kteří potřebují pravidelný nebo jenom občasný kontakt s psychiatrem nebo psychoterapeutem.

Dům duševního zdraví nabízí  klientům ambulantní psychiatrické a psychoterapeutické služby, denní psychoterapeutický a ergoterapeutický stacionář. V denním stacionáři je klientům poskytována intenzivní péče v době nemoci. Kromě intenzivní skupinové psychoterapie se zde klienti  také učí trávit aktivně svůj  čas. Setkávají se s ostatními lidmi a účastní se pracovní terapie – pod vedením ergoterapeuta se pro zvýšení soběstačnosti věnují různým rukodělným činnostem, práci na zahradě, v kuchyni nebo prádelně.

Dům duševního zdraví rovněž poskytuje služby v oblasti sociální a právní problematiky. Nesetkávají se zde pouze duševní nemocní. Nabídku tohoto zdravotnického zařízení využívají i lidé bez zaměstnání, kterým schází sociální kontakt. Tím tento dům plní také úlohu preventivní.

 

Kontakty
Dům duševního zdraví
Skautská 1081
708 00  Ostrava-Poruba
http://www.ddz.cz/
Telefon: 596 912 009, 733 437 735
E-mail: ddz@ddz.cz, info@ddz.cz