Lékařská pohotovost

Lékařskou pohotovost (Lékařskou službu první pomoci) pro dospělé a děti zajišťuje Městská nemocnice Ostrava. Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

sanitka 2• LSPP je veřejnou službou.

• LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

• LSPP ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území, kteří nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři.

• seznam pracovišť lékařské pohotovostní služby naleznete na stránkách Městské nemocnice Ostrava www.mnof.cz.