Silesia Medical, s.r.o.

Zdravotnické zařízení Silesia Medical poskytuje služby v oblasti léčebné a preventivní péče. Je vybaveno moderní zdravotnickou technikou, která je využívána k poskytování jak ambulantních služeb, tak služeb během hospitalizace.

Silesia MedicalKromě ordinací praktických lékařů jsou na klinice také pracoviště odborných lékařů. Je zde Centrum pro nemoci prsů, oddělení gynekologie, chirurgie, interní, kožní, neurologie, obezitologie, onkologie a stomatologie. Na klinice se provádí rovněž odborná vyšetření, např. kostní denzitometrie či mamografický screening.  

Od podzimu roku 2011 má Centrum pro nemoci prsu kliniky Silesia Medical k dispozici špičkový přístroj ke zjišťování nádoru prsu. Nový plně digitální mamograf umožňuje přesnější diagnostiku a díky nižší dávce záření je šetrný k organismu klientek. Jeho instalace byla součástí celkové modernizace mamodiagnostického pracoviště, do nějž klinika investovala více než 9 milionů korun. „V našem Centru pro nemoci prsu vyšetřujeme ženy už patnáctým rokem. Ročně lékaři provedou kolem 10 tisíc vyšetření a odhalí zhruba 70 zhoubných nádorů. Většina z nich spadá do 1. stadia a jsou tedy dobře léčitelné. Nový mamograf je už třetím přístrojem, který využíváme. Jeho předností jsou hlavně kvalitnější snímky na monitoru s vysokým rozlišením. Díky tomu můžeme zachytit i nádory, které by nemusely být na běžných mamografech patrné,“ uvedla primářka mamocentra Jana Vymětalová. Nový přístroj je z hlediska softwarového propojení do počítačové sítě jediným svého druhu v Moravskoslezském kraji. Další výhodou přístroje je nižší dávka záření, což je u prevence důležité. „Klientky také určitě ocení bezbolestnost danou výkyvnou kompresní deskou,“ doplnila s tím, že v oblasti diagnostiky nádorů prsu je klinika držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví k provádění mamografického screeningu.

Silesia Medical poskytuje služby v širokém spektru léčebně preventivní péče už od roku 1992. Důraz klade zejména na prevenci onkologických a civilizačních nemocí. Komplexní onkologickou léčbu zajišťuje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, Onkologickým centrem J.G. Mendela v Novém Jičíně a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně.

Klinika používá moderní diagnostické a terapeutické vybavení a pracuje s nadstandardními technologiemi i v dalších lékařských oborech. Disponuje například 4D ultrazvukem, který slouží klientkám od poloviny roku 2011. Přístroj umožňuje podrobné vyšetření a zachycení vrozených vývojových vad plodů, které na běžném ultrazvukovém přístroji nejsou patrné.

 

 
Kontakty
SILESIAMEDICAL, s.r.o.
Havanská 6145/4a
708 00  Ostrava-Poruba

Telefon: 596 910 551
E-mail:  recepce@silesiamedical.cz