Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice zastřešuje léčebnou péči o 1,2 mil. obyvatel v Moravskoslezském kraji. Má celkem 41 klinik, oddělení, ústavů a center, která zahrnují všechny medicínské obory. Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost, spočívající v šíři a hloubce postupu od primární diagnostiky přes léčbu až k následné ambulantní či doléčovací péči.

Fakultní nemocnice zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními nejvyššího typu v České republice. Její renomé je uznáváno také v zahraničí. Ročně je zde na 1 218 lůžkách hospitalizováno průměrně 42 000 pacientů, přičemž více než 50 procent tvoří pacienti se závažnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř 600 000 ošetření. Všechna pracoviště, sledující moderní medicínské trendy, poskytují náročné a účinné léčebné programy.

 

Kontakty
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52  Ostrava-Poruba
https://www.fno.cz/
Telefon: 597 371 111
E-mail: fno@fno.cz