16.3.2010 – Městský obvod rozdělil více než čtvrt milionu korun

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba rozhodlo na svém zasedání 16. března 2010 o rozdělení 250 tisíc korun mezi občanská sdružení a neziskové organizace. Poskytnuté granty a dotace pomohou realizovat projekty v oblasti kultury, sportu i volného času a podpoří také aktivity zdravotně postižených.

„Přispěli jsme mimo jiné na sportovní aktivity handicapovaných v mateřské škole na ulici Čs. exilu, na rekondiční pobyt pro tělesně postižené se zaměřením na zlepšení celkové tělesné kondice nebo na projekt Kouzlo zahrad pro žáky s handicapem,“ uvedl starosta Lumír Palyza.
Městský obvod rozdělil také účelové dotace ve výši 62 tisíc korun, které získalo například Středisko volného času Korunka na projekt Pomáhám přírodě a poznávám ji nebo Český rybářský svaz pro dětský rybářský kroužek Hastrman na tradiční uspořádání Rybářských závodů v Porubě pro děti do 15 let.