24.3.2010 – Poruba hledá pracovníky veřejné služby

Více pracovních sil, které by pomohly s čištěním ulic a veřejných prostranství, potřebuje v jarním období městský obvod Poruba. Uvítá proto z řad dlouhodobě nezaměstnaných další zájemce o výkon veřejné služby. Na místní radnici se mohou hlásit uchazeči nejen z Poruby, ale i z jiných městských obvodů, měst a obcí.

„Lidé pobírající dávky v hmotné nouzi si výkonem veřejné služby mohou vlastními silami zlepšit své životní podmínky. Přestože jde o bezplatnou pomoc městu, nezaměstnaným se vyplatí, protože jim výše dávek neklesne po šesti měsících pobírání na existenční minimum. Pokud u nás odpracují 30 hodin měsíčně, mohou si příspěvek zvýšit z 2 020 až na 3 679 korun,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza. Jak podotkl, náplň veřejné služby není náročná. „Nezaměstnaní provádí na území obvodu převážně pomocné práce. V jarním období budou pečovat o čistotu na zastávkách, ulicích i veřejných prostranstvích. Nejdůležitější je, aby měli skutečný zájem pracovat a dodržovali sjednané podmínky,“ dodal starosta.
Poruba zavedla veřejnou službu na začátku loňského září. Městskému obvodu se tento institut zatím osvědčil. Zejména v zimních měsících se díky pracovním četám podařilo odklidit nánosy sněhu ze zastávek a parkovacích míst pro invalidy. „Nyní potřebujeme více pracovníků, abychom mohli rychle a efektivně odstranit nepořádek po zimě,“ vysvětlil starosta s tím, že v rámci činnosti veřejné služby by se v obvodu mohlo vystřídat až 40 pracovníků týdně, měsíčně tedy až 160 nezaměstnaných.
S vybranými uchazeči sepíší úředníci příslušnou smlouvu, zaškolí je, zaevidují a zajistí jim pojištění, které kryje odpovědnost za škodu způsobenou na majetku nebo na zdraví. Před nástupem do veřejné služby musí lidé přinést potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k práci. Po ukončení prací obdrží potvrzení o výkonu veřejné služby a individuální hodnocení.