Odbor školství

Řeší:


Agenda, kterou vykonávají ostatní zaměstnanci odboru

  • zabezpečení činností souvisejících s provozem center volného času, Komunitního centra Všichni spolu a skateparku,
  • kompletní organizační a materiální zajištění volnočasových aktivit pořádaných ÚMOb Poruba pro všechny věkové kategorie obyvatel,
  • příprava návrhu programu podpory a ochrany dětí a mládeže SMO-MOb Poruba, zásad pro poskytování grantů a účelových dotací a žádostí o poskytnutí finančních prostředků na příslušný kalendářní rok.

 

Kontakty

Ing. Milan Gregor
vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti