Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Útvar právní podpory

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 17:23 by Kremerová Hana

Útvar právní podpory

 • zastupuje statutární město Ostrava – městský obvod Poruba v soudních a správních řízeních,
 • účastní se zasedání Rady městského obvodu Poruba a Zastupitelstva městského obvodu Poruba,
 • zpracovává a předkládá k projednání materiály pro Radu městského obvodu Poruba a Zastupitelstvo městského obvodu Poruba, které souvisí s jeho činností,
 • plní úkoly, které mu byly svěřeny na základě usnesení orgánů městského obvodu Poruba a vedením městského obvodu Poruba,
 • zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v právních věcech spadajících do působnosti městského obvodu Poruba pro vedení a zaměstnance městského obvodu Poruba,
 • zpracovává právní stanoviska pro vedení a zaměstnance městského obvodu Poruba,
 • podílí se na přípravě interních právních předpisů,
 • zajišťuje připomínkování, kontrolu, tvorbu a revizi smluvní dokumentace, kde jako jedna ze stran vystupuje městský obvod Poruba,
 • vymáhá pohledávky, které mu byly předány jinými odbory městského obvodu Poruba, s výjimkou pohledávek na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytů a prostor sloužících k podnikání,
 • vydává rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o částečném odmítnutí, v řízeních o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »