Odbor finanční a ekonomický

Řeší:


Agenda, kterou vykonávají ostatní zaměstnanci odboru

  • zabezpečení hospodaření podle rozpočtu a kontrola čerpání rozpočtu SMO-MOb Poruba,
  • agenda místních poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené podle jiného právního předpisu,
  • povolování provozu výherních hracích přístrojů, výkon státního dozoru a kontrola vyúčtování,
  • vymáhání pokut uložených SMO-ÚMOb Poruba.

 

 

Kontakty

Ing. Petr Solanský
vedoucí odboru finančního a ekonomického