Odbor výstavby a životního prostředí

Řeší:

Adresa:  Vřesinská 1/8, 708 56  Ostrava-Poruba

Korespondenční adresa:  Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba


Odbor výstavby a životního prostředí vykonává v členění podle Statutu města Ostravy a organizačního řádu činnosti na úsecích:
- životního prostředí,
- ochrany vod, vodovodů a kanalizace,
- myslivosti, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče,
- územního řízení, stavebního řádu,
- komunálních služeb,
- vnitřních věcí.

Odbor výstavby a životního prostředí zabezpečuje organizačně technické práce související s činností:
- komise pro životní prostředí Rady městského obvodu,
- povodňové komise.

Kontakty

Ing. Zbyněk Richter
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Hana Funioková
sekretariát odboru výstavby a životního prostředí