Útvar interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů

Řeší:

  • Provádí nezávislé přezkoumání a vyhodnocení přiměřenosti řídící kontroly, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti činnosti úřadu, včetně prověřování správnosti vybraných operací a vnitřního kontrolního systému Úřadu městského obvodu Poruba.
  • Vykonává finanční, veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených městským obvodem Poruba a u ostatních žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců této podpory dle platných zákonů.
  • Vede centrální evidenci stížností, peticí a podnětů občanů.

 

Kontakty

Ing. Michaela Spurná
vedoucí útvaru interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů, centrální evidence stížností a peticí