Oddělení informatiky

Adresa:
Ostrava-Poruba, budova "A"
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava
Telefon:

Řeší:

 • provozuje městský informační systém vytvářený městem,
 • vytváří, užívá a aktualizuje jednotnou datovou základnu městského informačního systému,
 • zabezpečuje ochranu dat a osobních údajů podle zvláštních zákonů,
 • zajišťuje správu počítačové sítě,
 • zajišťuje tvorbu aplikací a jejich implementaci,
 • provádí fyzickou kontrolu evidence výpočetní techniky a programového vybavení,
 • napomáhá k efektivitě dalšího zpracování dat úpravou souborů či nastavení aplikací
 • odstraňuje vzniklé chyby, zajišťuje odbornou pomoc a opravy výpočetní techniky
 • zajišťuje podporu uživatelům formou proškolení a následné asistence při provozu,
 • provádí pravidelné zálohování databází a dat informačního systému,
 • zajišťuje správu elektronického zabezpečovacího systému,
 • zajišťuje správu vnitřní telefonní sítě a pobočkových ústředen, včetně zajištění aktualizace telefonních čísel.

 

Kontakty

Ing. Libor Juhász
vedoucí oddělení informatiky