Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství – zeleně, za účelem konání sportovní, kulturní, společenské nebo reklamní akce

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství – zeleně, za účelem konání sportovní, kulturní, společenské nebo reklamní akce

 2. Základní informace k životní situaci

  Vydání souhlasu s konáním kulturní, sportovní, společenské nebo reklamní akce na zeleni.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  provozovatel

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání žádosti. V případě vydání souhlasu s konáním akce, podá provozovatel žádost o evidenci místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství u odboru finančního a ekonomického.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Odbor technických služeb a zeleně
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor technických služeb a zeleně
  Úřad městského obvodu Poruba (budova "A", 3. patro)
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí–středa  8:00–12:00  13:00–17:00
  v úterý, čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

  Renata Hovjacká
  zeleň
  599480334 114 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zábor veřejného prostranství – zeleně za účelem konání sportovní, kulturní, společenské nebo reklamní akce bude vybírán místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbor finanční a ekonomický
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Petra Delongová, tel. č. 599 480 744, e-mail pdelongova@moporuba.cz

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství odboru finančnímu a ekonomickému, paní Petře Delongové (tel. č. 599 480 744, e-mail pdelongova@moporuba.cz).

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  16.12.2019

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno