Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Poslední změna: Pondělí 04.06.2018 14:22 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanům, kteří zejména ze zdravotních důvodů nejsou schopni sami přijímat a hospodařit s důchodem, může obec ustanovit zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  O ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění mohou požádat:

  • občané s trvalým pobytem na území České republiky
  • občané členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu po dobu delší než tři měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na předtištěném formuláři na příslušném úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost se podává na odboru sociálních věcí  v místě trvalého bydliště osoby, které bude zvláštní příjemce ustanoven, v případě městského obvodu Poruba je to odbor sociální, oddělení sociálních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  odbor sociální
  oddělení sociálních věcí
  Gen. Sochora 6013/2
  708 00  Ostrava-Poruba

   

  Úřední hodiny:
  Pondělí, středa:    8:00–12:00        13:00–17:00

   

  Kontakt na tel. ústřednu, kde budete spojeni na příslušného pracovníka:  599 481 111

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, další doklady dle konkrétní situace.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

  Potřebný formulář je k dispozici na příslušném odboru úřadu městského obvodu.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost bude vyřízena do 30 dnů, ve zvláště složitých případech pak do 60 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost lze podat na předepsaném formuláři v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a o autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ve věci ustanovení zvláštního příjemce lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  29.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »