Oddělení přestupků

Řeší:

  • prošetřuje oznámení o spáchání přestupků a vede přestupková řízení,
  • vede řízení o správních deliktech podle zvláštních předpisů, s výjimkou řízení vedených jinými odbory Úřadu městského obvodu Poruba,
  • eviduje a spravuje ztráty a nálezy,
  • vypracovává zprávy o pověsti,
  • vypracovává zprávy pro pojišťovny,
  • zpracovává vnitřní předpisy pro potřeby městského obvodu Poruba a jeho jednotlivých orgánů. 

 

Kontakty

Mgr. Jan Fiala
vedoucí oddělení přestupků