Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Žádost o vydání rybářského lístku

Poslední změna: Pátek 06.11.2015 10:07 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 
 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání rybářského lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
  Rybářský lístek se vydává s platností na dobu 30 dní, 1 roku, 3 let, 10 let a na dobu neurčitou.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzické osoby s trvalým pobytem v městských obvodech Poruba a Plesná.
  O rybářský lístek mohou žádat také cizinci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Doklady potřebné k získání nebo prodloužení rybářského lístku:

  - občanský průkaz, u nezletilých rodný list

  - doklad o získané kvalifikaci, kterým je  buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek; to neplatí pro rybářský lístek s platností na 30 dnů.

  Postup při vyřízení:

  - vyplnění žádosti o vydání rybářského lístku, zaplacení správního poplatku na pokladně, převzetí rybářského lístku 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnění žádosti v kanceláři č. 211, budova D, Vřesinská 1/8.
  Doručením vyplněné a podepsané žádosti na podatelnu ÚMOb Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba Odbor výstavby a životního prostředí budova D, kancelář č. 211, Vřesinská 1/8, 708 56  Ostrava-Poruba

  Zuzana Štěpáníková
  rybářské lístky, pohřebnictví, odpadové a vodní hospodářství
  599480621 211 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, osoby mladší 15 let doloží svůj rodný list

  - doklad o získané kvalifikaci, kterým je  buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek; to neplatí pro  rybářský lístek s platností na 30 dnů.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost občan obdrží v kanceláři č. 211 nebo ji lze stáhnout zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky se hradí v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Poruba.

  Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

  • 30 dní ................................................................................................................ 200 Kč
  • 1 rok .................................................................................................................. 100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce .......................................... 50 Kč 
  • 3 roky ................................................................................................................ 200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ........................................ 100 Kč
  • 10 let ........................................................................................................... 500 Kč
  • 10 let  pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které
   zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ........................................ 250 Kč
  • na dobu neurčitou ........................................................................................... 1000 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby
   starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce............ 500
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:

  • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a může mu být uložena pokuta až do výše 8.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku
  • trestného činu podle § 304 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo zemědělství ČR - http://eagri.cz/public/web/mze/

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.11.2017

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »