Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního

Poslední změna: Středa 26.04.2017 15:23 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního

 2. Základní informace k životní situaci

  Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná. Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Stavební úřad (u novostavby) nebo vlastník nemovitosti (budovy).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního s přílohami:

  • geometrický plán nebo kopie katastrální mapy vydaná a ověřená katastrálním úřadem
  • doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas k užívání stavby, stanovisko k užívání stavby nebo stanovisko stavebního úřadu o existenci stavby).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního podaná písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor výstavby a životního prostředí Úřad městského obvodu Poruba budova D, kancelář č. 211, 1. patro, Vřesinská 1/8, 708 56 Ostrava-Poruba.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • písemná žádost o přidělení čísla popisného, orientačního nebo evidenčního s adresou, telefonem a čitelným podpisem vlastníka nemovitosti (budovy)
  • pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby nebo stanovisko k užívání stavby (může být nahrazeno stanoviskem stavebního úřadu o existenci stavby)
  • geometrický plán nebo kopie katastrální mapy vydaná a ověřená stavebním úřadem
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou předepsány, lze doporučit formulář Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, nejpozději do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení určuje obecní úřad.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou cestou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; 

  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, podněty řeší odbor právních vztahů, výstavby a životního prostředí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem lze dle § 58 odst. 1 písm. c)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v platném znění, uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

  Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, uložit pokutu až do výše 10.000Kč, pokud neoznačí budovu číslem popisným.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Potřebné doklady lze získat na stavebním úřadě a na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava, Vítkovická 2, 702 00  Ostrava 2.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.04.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »