Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů

Poslední změna: Pondělí 13.06.2016 14:50 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení na území městského obvodu Poruba. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat označit psa čipem a přihlásit se do evidence chovatelů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí, budova D, kancelář. č. 211, Vřesinská 1/8, 708 56 Ostrava-Poruba.

   

  Ing. Petra Straubová
  zemědělství, lovecké lístky, čísla popisná a orientační, veterinární péče, značení ulic
  599480622 211 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky stanoveny nejsou.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zápis do evidence je proveden bezodkladně.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze zasílat na e-mailové adresy: pstraubova@moporuba.cz                                                                       

  zstepanikova@moporuba.cz

  K žádosti je nutné připojit naskenované potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu. Takto zaslané formuláře není nutné podepsat elektronickým podpisem.

 14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 17. Související životní situace a návody, jak je řešit
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  03.04.2018

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »