Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou

Poslední změna: Úterý 19.09.2017 10:03

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou (DPS) se řídí platnými Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 7/2015 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou. Zásady č. 7/2015 ke stažení ZDE.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Žadatelem je senior, tj. osoba, která je poživatelem starobního důchodu ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatelem je občan ČR, který je svéprávný.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS musí být podána na příslušném formuláři, vydaném odborem bytového hospodářství a údržby budov. Nedílnou součástí žádosti je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do bytu v DPS, vyplněné příslušným praktickým lékařem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně v kanceláři č. 413, 3. patro, Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba,
  • podáním písemné žádosti na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba,
  • zasláním písemné žádosti poštou na adresu: Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba.
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov
   
  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Bc. Lucie Kortová
  pronájmy bytů a nebytových prostorů v domech s pečovatelskou službou
  599480715 413 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost. Dále při sepisování nájemní smlouvy je nutné, aby měl nový nájemce s sebou vyřízené inkasní spojové číslo (SIPO), které mu na jeho jméno přidělí kterákoliv pošta.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o uzavření nájemní smlouvy v DPS je k dispozici ZDE, včetně vyjádření lékaře ZDE nebo je obojí k vyzvednutí na odboru bytového hospodářství a údržby budov, ÚMOb Poruba, 3. patro, kancelář č. 413, č. tel. 599 480 715. 

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

  • Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

  • OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při porušení povinností hrubým nebo zvlášť závažným způsobem, je pronajímatel oprávněn nájem bytu vypovědět, popřípadě nájemní smlouvu neprodloužit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.05.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »