Opravy a údržba bytového fondu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Opravy a údržba bytového fondu

 2. Základní informace k životní situaci

  Opravy a údržbu bytového a nebytového fondu SMO–MOb Poruba, zajišťuje odbor bytového hospodářství a údržby budov v souladu s platnými právními předpisy a dle finančních prostředků určených pro příslušný kalendářní rok.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru.

  Žádost o opravu podaná osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

  "Žádost o souhlas vlastníka domu k provedení stavebních úprav v bytě" - ZDE

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat informaci o vzniklé závadě:

  • prostřednictvím internetové aplikace iDES
  • příslušnému domovníkovi:
  ULICEJMÉNOE-MAIL

  Dělnická

  318,319,320,325,383,385,389,391 

  Anita Holberg González

  Skautská 428-435

  Marek Holberg
  Havlíčkovo náměstí 741 Dalibor Řezníček
  U Oblouku 511/1, 501/2-5 Martin Hora
  U Oblouku 501/6-11 Naděžda Bilíková
  Slavíkova 1762 Jaroslav Müller

  Opavská 768

  Dvorní 763

  Hlavní třída 583

  Lukáš Vrabel
  Jilemnického nám. 908
  Nálepkovo nám. 939
  Hlavní třída 867
  Veronika Soudková
  Dům s pečovatelskou službou
  Astra, Průběžná, Harmonie
  Jiřina Kočí
  • v ostatních případech osobně na odbor bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 3. patro, kancelář č. 411; Martina Chaloupecká, tel. č. 599 480 712, e-mail:
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov

  Úřední hodiny:

  pondělí             8:00–17:00

  středa               8:00–17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz, platnou nájemní smlouvu, telefonní kontakt na osoby, jichž se opravy týkají (pro urychlení je možné pořídit fotodokumentaci závady a zaslat e-mailem).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti o souhlas vlastníka domu k provedení stavebních úprav v bytě/nebytovém prostoru je k dispozici v kanceláři č. 411 nebo ZDE.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  -

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  -

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Pro případné odstranění závad požadujeme zpřístupnění bytu/nebytového prostoru v dohodnutých termínech.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Nařízení vlády č. 308/2015
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při porušení povinností hrubým nebo zvlášť závažným způsobem, je pronajímatel oprávněn nájem bytu vypovědět, popřípadě nájemní smlouvu neprodloužit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.02.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno