Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vymáhání pohledávek bytového fondu

Poslední změna: Úterý 19.09.2017 10:06

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vymáhání pohledávek bytového fondu

 2. Základní informace k životní situaci

  Předmětem vymáhání jsou pohledávky městského obvodu, odboru bytového hospodářství a údržby budov vůči fyzickým a právnickým osobám, které vznikly ze smluvních vztahů. Jedná se o:

  • dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor vč. příslušenství;
  • dlužné nájemné z pronájmu bytů a nebytových prostor vč. příslušenství zajištěné exekučním titulem.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická a právnická osoba (dlužník, popř. povinný), která je způsobilá k právním úkonům nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  zaplacení pohledávky

  • na pokladně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
  • prostřednictvím bankovního převodu na účet městského obvodu Poruba
  • poštovní poukázkou A

  uznání dluhu dle ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • sepsání záznamu o jednání s dohodnutou splátkou dluhu

  uzavření dohody o splátkách dluhu na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

  ostatní - např. prominutí dluhu (poplatků a úroků z prodlení)

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Neprodleně kontaktovat zaměstnance pohledávek bytového fondu odboru bytového hospodářství a údržby budov, kancelář č. 426, ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Kateřina Krhutová
  pohledávky bytového fondu
  599480730 426 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
  • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje  výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku;
  • OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.09.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »