Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pronájmy parkovacích stání v podzemním parkovišti

Poslední změna: Úterý 19.09.2017 10:05

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájmy parkovacích stání v podzemním parkovišti

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov pronajímá 46 parkovacích stání v podzemním parkovišti umístěném v ulici Plk. R. Prchaly 4491/120.

  Pronájem parkovacích stání se řídí Zásadami rady městského obvodu Poruba č. 15/2015 – ZDE.

  Záměry pronájmů parkovacích stání jsou zveřejňovány na úřední desce ÚMOb Poruba a na webové stránce https://poruba.ostrava.cz/cs v sekci Nabídka pronájmů ostatních prostorů.

  Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost o pronájem parkovacího stání může podat:

  • fyzická osoba, která je hlášena k trvalému pobytu na území městského obvodu Poruba (výše nájemného 1.000,- Kč/měsíc bez DPH),
  • fyzická osoba, která je podnikatelem, mající sídlo nebo provozovnu umístěnou na území městského obvodu Poruba (výše nájemného 2.500,- Kč/měsíc bez DPH),
  • právnická osoba mající sídlo nebo závod umístěný na území městského obvodu Poruba (výše nájemného 2.500,- Kč/měsíc bez DPH).
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na základě zveřejněného záměru pronájmu parkovacího stání žadatel podá písemnou žádost, ve které se zaváže, že:

  • při uzavření nájemní smlouvy složí na účet pronajímatele jistotu ve výši trojnásobku nájemného sloužící k zajištění úhrady nájemného a služeb,
  • při uzavření nájemní smlouvy složí vratnou zálohu ve výši 2.000,- Kč na náklady spojené s pořízením a zajištěním funkčnosti dálkového ovladače ke garážovým vratům.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné nabídky v souladu se zveřejněným záměrem pronájmu parkovacího stání na adresu ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov
  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Ing. Eliška Prymusová
  pronájmy nebytových prostorů, garáží a parkovacích stání
  599480750 418A / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
  • OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při porušení povinností hrubým nebo zvlášť závažným způsobem, je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět, popřípadě nájemní smlouvu neprodloužit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.09.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »