Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pronájmy nebytových prostorů

Poslední změna: Úterý 19.09.2017 10:06

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájmy nebytových prostorů

 2. Základní informace k životní situaci

  Záměry pronájmů nebytových prostorů jsou zveřejňovány na úřední desce ÚMOb Poruba a na webové stránce https://poruba.ostrava.cz/cs v sekci Nabídky pronájmů ostatních prostor.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě ověřené plné moci.
  • Právnická osoba, popř. zastoupená oprávněnou osobou.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na základě zveřejněné nabídky na pronájem nebytového prostoru a následného výběrového řízení je vybrán konkrétní zájemce dle výše nabízené částky měsíčního nájemného, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva.

  Nájemce se při podpisu nájemní smlouvy zaváže do tří dnů složit jistotu ve výši tříměsíčního nájemného na účet pronajímatele.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné nabídky v souladu se zveřejněným záměrem pronájmu na adresu ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Ing. Eliška Prymusová
  pronájmy nebytových prostorů, garáží a parkovacích stání
  599480750 418A / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů.
  • OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  31.08.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »