Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Pronájmy bytů

Poslední změna: Úterý 19.09.2017 10:02

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájmy bytů

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemné v bytech ve vlastnictví SMO-MOb Poruba činí při uzavírání nových nájemních smluv 58,- Kč/m2/měsíc.

  Vyúčtování plnění spojených s užíváním bytu

  V průběhu měsíce dubna obdrží nájemci bytů ve vlastnictví SMO-MOb Poruba vyúčtování plnění  spojených s bydlením za příslušný kalendářní rok.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádosti o pronájem bytu

  Žádost o pronájem bytu může podat občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který má na území městského obvodu Poruba trvalý pobyt, a který nevlastní byt nebo obytný dům, nemá uzavřenou nájemní smlouvu k žádnému bytu, v případě manželů nevlastní byt nebo obytný dům a nemá uzavřený nájemní poměr k bytu žádný z manželů.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pronájem bytů

  Podmínkou je uzavřená nájemní smlouva. V návaznosti na příslušné právní předpisy, za přímé účasti nájemce (vlastníka) vypočítáváme a předepisujeme úhradu za užívání bytu a vystavujeme evidenční list. Informujeme nájemce o způsobu úhrad, vyúčtování služeb atd.

  Výběrové řízení

  Záměry pronájmů bytů se řídí Všeobecnými podmínkami pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví SMO-MOb Poruba č. 6/2017 -  a ZDE jsou zveřejňovány na úřední desce ÚMOb Poruba a na webové stránce https://poruba.ostrava.cz/cs v sekci Nabídky pronájmů bytů a dále na facebook.com/moporuba a ve výloze Informačního centra Poruba a na jeho informačních tabulích rozmístěných na území městského obvodu Poruba 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Informováním se o probíhajících nebo připravovaných výběrových řízeních:

  • osobně v kanceláři č. 413 a č. 426, budova A, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
  • na emailové adrese: jhrbacova@moporuba.cz, osevcikova@moporuba.cz
  • telefonicky: 599 480 721, 599 480 713
  • pronájem bytu formou výběrového řízení je vždy zveřejněn na úřední desce ÚMOb Poruba, na webových stránkách https://poruba.ostrava.cz/cs  a dále na facebook.com/moporuba a ve výloze Informačního centra Poruba a na jeho informačních tabulích rozmístěných na území městského obvodu Poruba 
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba

  Klimkovická 55/28

  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor bytového hospodářství a údržby budov

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Jarmila Hrbáčová
  žádosti a pronájmy bytů
  599480721 413 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Ing. Olga Ševčíková
  pronájmy bytů v domech společenství vlastníků
  599480713 426 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz a při sepisování nového nájmu musí mít nájemce s sebou vyřízené inkasní spojové číslo (SIPO), které mu na jeho jméno přidělí kterákoliv pošta.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář pro podání nabídky je k dispozici na webových stránkách ZDE  nebo je k vyzvednutí na odboru bytového hospodářství a údržby budov ÚMOb Poruba, 3. patro, kancelář č. 413, č. tel. 599 480 721, 599 480 713. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel - manželka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Pronájem bytů – oznámení osob, které budou s nájemcem žít ve společné domácnosti, nájemce vyplní formulář v kanceláři č. 427.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
  • OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy
  • Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách), ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nabídka předmětného bytu bude zároveň uvedena i na internetové adrese SMO-MOb Poruba: https://poruba.ostrava.cz/cs v sekci Úřední deska a v sekci Nabídky pronájmů bytů, dále na facebook.com/moporuba a ve výloze Informačního centra Poruba a na jeho informačních tabulích rozmístěných na území městského obvodu Poruba.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.02.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »