Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Oznámení o uložení zásilek fyzickým osobám s adresou Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba

Poslední změna: Pátek 27.01.2017 13:40 by Gregorová Pavla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení o uložení zásilek fyzickým osobám s adresou Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba

 2. Základní informace k životní situaci

  Má-li fyzická osoba adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, tj. Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, je ohlašovna povinna podle § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel), zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

  Oznámení o uložení zásilek a výzvy s poučením budou uloženy na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, budova A, přízemí, kancelář č. 115,  Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba. 

  Informační leták

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, tj. Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Fyzická osoba, která má adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, tj. Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, si může vyzvednout oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, budova A, přízemí, kancelář č. 115, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, v těchto úředních hodinách:

  pondělí a středa:             8,00-12,00 hodin           13,00-17,00 hodin

  úterý, čtvrtek, pátek:       8,00-12,00 hodin

  Písemnosti vyhotovené Úřadem městského obvodu Poruba adresované fyzickým osobám s adresou trvalého pobytu na ohlašovně úřadu, tj. Klimkovická 55/28, Ostrava -Poruba („úřední adresa“), jsou v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od 1.2.2017 doručovány přímo Úřadem městského obvodu Poruba, nikoliv prostřednictvím České pošty, s.p. V těchto případech bude na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba uloženo nejen oznámení o uložení písemnosti, ale rovněž samotná písemnost.

  Zásilky doručované prostřednictvím České pošty, s.p., budou uloženy na poště Ostrava 8, Čkalovova 713/47, Ostrava-Poruba (naproti SAREZY).

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobní návštěvou podatelny Úřadu městského obvodu Poruba.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba,  podatelna, přízemí - kancelář č. 115

   

  pondělí a středa             8:00–12:00 hodin     13:00–17:00 hodin

  úterý, čtvrtek, pátek       8:00-12:00 hodin

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nehradí se žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.09.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »