Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Prohlášení o volbě druhého jména

Poslední změna: Čtvrtek 05.11.2015 15:55

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prohlášení o volbě druhého jména

 2. Základní informace k životní situaci
  Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě trvalého pobytu prohlašovatele nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

   

  Toto prohlášení není časově omezeno a nepodléhá správnímu poplatku.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká.

   

  Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

   

  Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u fyzických osob narozených do 31. 12. 1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.

   

  Zvolené druhé jméno nesmí být stejné.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Podejte písemné prohlášení o volbě druhého jména na příslušný matriční úřad.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Prohlášení o volbě druhého jména lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu prohlašovatele nebo na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

  Mgr. Pavla Gregorová
  vedoucí oddělení matričního, matrika manželství, změny jména a příjmení
  599480420 334 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na matričním úřadu je třeba předložit písemné prohlášení o volbě druhého jména, které obsahuje:
  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

  K prohlášení se připojí

  • rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, popřípadě oddací list, popřípadě doklad o registrovaném partnerství.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah prohlášení o volbě druhého jména.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá prohlašovateli do 30 dnů (od obdržení prohlášení s podklady) nový rodný list.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., v němž budou uvedena obě jména.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě zamítnutí prohlášení o volbě druhého jména je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.01.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »