Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vítání dětí

Poslední změna: Pátek 25.05.2018 10:23 by Gregorová Pavla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání dětí

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání nových občánků městského obvodu Poruba probíhá v obřadní síni Úřadu městského obvodu Poruba zpravidla jedenkrát do měsíce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Zákonní zástupci dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na slavnostní obřad vítání dětí jsou rodiče dítěte pozváni na základě projevení zájmu zúčastnit se slavnostního obřadu (doručením vyplněného formuláře matričnímu oddělení Úřadu městského obvodu Poruba). Podmínkou je trvalý pobyt dítěte na území městského obvodu Poruba.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplnit formulář a zaslat  na adresu:

  Úřad městského obvodu Poruba
  Matriční oddělení
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Elektronicky lze formulář zaslat pouze prostřednictvím datové schránky, případně podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

  Formulář je rovněž možné odevzdat osobně na matričním oddělení  Úřadu městského obvodu, budova A, 2. poschodí, kanc. č. 309.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28, 2. poschodí - matriční oddělení
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       8:00–12:00

  Ludmila Bestová
  ověřování, SPOZ, Czech Point
  599480426 309 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Petra Malíková
  matrika, ověřování, SPOZ, Czech Point
  599480422 309 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K tomu, abychom mohli zaslat pozvánku k obřadu vítání dětí, je třeba doručit vyplněný formulář.  Formulář vyplní zákonný zástupce. Tento formuláře je k dispozici také na matrice ÚMOb Poruba, je možné jej vyzvednout rovněž na vrátnici ÚMOb Poruba.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nejsou stanoveny. Zveme rodiče s dětmi staršími 6-ti týdnů. Slavností obřady vítání dětí se konají zpravidla 1x za měsíc s výjimkou letních prázdninových měsíců. Pozvánku obdržíte asi 10 dnů před obřadem.

  Na druhé pololetí roku 2018 jsou naplánovány tyto termíny pro konání slavnostních obřadů vítání dětí:

  16.09.2018

  23.09.2018

  18.11.2018

  09.12.2018

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektroniky lze formulář zaslat pouze podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, případně  prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  V případě dalších dotazů se obraťte na kontaktní osoby matričního oddělení.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.09.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »