Radnice

Voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Volič - voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

  Volič, jehož trvalý pobyt je v Ostravě-Porubě, o voličský průkaz požádá u Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

  Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádat o vydání voličského průkazu můžete již nyní, a to:

  1. osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin (volič se dostaví na úřad, prokáže svou totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam)

  2. podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 1. října 2021, a to 

  •  na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  •  v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

  Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

  Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

   

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádat o vydání voličského průkazu lze u obecního úřadu, u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

  Volič s trvalým pobytem v Ostravě-Porubě žádá u Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

  Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.


   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, odbor vnitřních věcí, 1. poschodí budovy A.

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa: 8.00-12.00 13.00-17.00

  úterý a čtvrtek pro objednané klienty: 8.00-12.00

  On-line objednání zde  Pavla Bestová
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480429 209 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Ivana Ďurišová, DiS.
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480425 210 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Eva Hašková
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480427 224 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Ing. Marie Sieragová Miléřová
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480428 210 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny, pro písemné podání žádosti či prostřednictvím datové schránky lze využít tuto žádost. Pokud si volič k převzetí voličského průkazu zvolí zmocněnce, lze využít tuto plnou moc.

  O osobní žádosti si úřad sepíše úřední záznam sám.

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O voličský průkaz lze žádat

  - osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin 

  - podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 1. října 2021

  Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky Úřadu městského obvodu Poruba: xpkbv55

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo vnitra České republiky - volby

   

   

   

   

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.07.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno